කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය දෙකඩ කරමින් මංතීරූ හතරක පාරක් - no

කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය දෙකඩ කරමින් මංතීරූ හතරක පාරක්

මොරගහකන්ඳ ජලාශය නිසා අවතැන් වූ පවුල් වෙනුවෙන් ඉදිවන මැදshow more

0714338844

Madirigiriya, Polonnaruwa, Sri Lankakaudulla

This Business has no Posts Yet

Load More

No Images To Display

මොරගහකන්ඳ ජලාශය නිසා අවතැන් වූ පවුල් වෙනුවෙන් ඉදිවන මැදිරිගිරිය නැවත පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත. එම ගම්මානය ඉදිකිරීම සඳහා මේ වන විට ගස් ලක්ෂ 1.5 පමණ කපා ඉවත් කර ඇති අතර ඔවුන්ට කුඹුරු ලබාදීම සඳහා කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයේ පරිවාර කැළෑ කැපීමට මේ වනවිට පිඹුරුපත් සකසා හමාරය. මේ යටතේ ස්වභාවික වනාන්තරයෙන් අක්කර දහස් ගණන් මංමාවත් තනා කොටස් කර ඇත. මෙම ප්‍රදේශය වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ප්‍රදේශයක් වන අතර කවුඩුල්ල ජාතික වන උද්‍යානයේ පිටතින් පිහිටි වනාන්තර වේ. තවද මැදිරිගිරිය නව ගම්මානය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා ඉදිවන තීරූ 4ක  මහා මාර්ගයක් ඉදිවෙමින් පවතී. දැනට මෙය කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයේ අලි වැට අසලට වන තෙක් ඉදිකර ඇති අතර ඊලග අදියර ජාතික වනෝද්‍යානය දෙකඩකරමින් ත්‍රිකුණාමලය දක්වා ඉදිවේ. මෙමගින් වන සත්ත්වයින්ගේ මෙන්ම විශේෂයෙන්ම අලි ඇතුන්ගේ සංක්‍රමණ මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර  වන අතර ස්වභාවික වනාන්තරයද කපා ඉවත් කිරීමට නියමිතය.

තවද මෙම නව ඉදිකිරීම් හමුවේ මැදිරිගිරිය පරාක්‍රමපුර ප්‍රදේශයේ වන අලි තර්ජනයද උග්‍ර වී ඇති අතර දිනකට  වන අලි 10-12 අතර ප්‍රමාණයක් ගම්මානය තුළ සැරිසරයි.

මෙවැනි ස්වභාවික රූස්ස ඝන වනාන්තර කපා දමා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති (කෘෂි ඉඩම්) තැනීමේ ක්‍රමවේදය තවම අවසන් වී නැත. වන වියන වැඩි කිරීමට හෝ ශාක ග්‍රහනය වැඩි කිරීමට රජය මඟින් කරන වැඩසටහන් අද වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයක් වී ඇත. එම වැඩසටහන හුදෙක් පරිසරයටත් වනාන්තරයටත් ආදරය කරන මිනිසුන් මුලා කරන වැඩසටහන්ය. අපේ පරිසර ඇමතිතුමාගේ ග්‍රාමයේ මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින පරිසර විනාශය ජනධිපතිතුමන් නොදන්නවා නොවේ. එහෙයින් අපේ පරිසර ඇමතිතුමාට තවත් කැළෑ ගැන කතා කල නොහැක. පරිසරය ගැන කතා කළ නොහැක. මට සිතෙන්නේ “අනේ පව්” කියාය.

send us a message

[contact-form-7 404 "Not Found"]