ඇටමැස්ක කන්ද රක්ෂිතයේ වන සංහාරය

ඇටමැස්ක කන්ද රක්ෂිතයේ වන සංහාරය

ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් ඇටමැස්ස කන්ද රක්show more

Sri Lankaඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් ඇටමැස්ස කන්ද ර

This Business has no Posts Yet

Load More

ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් ඇටමැස්ස කන්ද රක්ෂිතයේ රංගොඩ කන්දේ දැව හෙලීමේ කටයුතු මේ දින වල සිදුවන අතර එම ප්‍රදේශයේ දැවැන්ත වන සංහාරයක් සිදුවන බව දැකිය හැකිය.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුවට අයත් ඇටමැස්ස කන්ද රක්ෂිතයේ රංගොඩ කන්ද ප්‍රදේශයේ දශක කිහිපයකට කලින් සිටුවා ඇති ෆයිනස් ගස්  සහ ඇස්ටෝනියා ගස් කපා හෙලීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතින අතර මෙම ගස් කපා අවසන් වන විට රංගොඩ කන්ද මුඩු බිමක් වෙමින් පවතී

දක්ෂිණ අදිවේගී මාර්ගයේ එකසිට දෙවැනි කිලෝමීටර්යත් එකසිය හතර වැනි කිලෝමීටරයටත් සමාන්තරව දිවෙන රංගොඩ කන්ද  නීල හරිත වන පියසක් ලෙසින්  ප්‍රදේශයේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ රැක ගනිමින්   තිබූ සම්පතක් බව කිව හැකිය.

මීට වසර කිහිපයකට පෙර දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගය   ඉදිකිරීමේදී ඇතිවූ පාරිසරික වෙනස්කම් මත  රංගොඩ කන්දේ සැලකිය යුතු පෙදෙසක් එවකට දකුනු අධිවේදී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් බිම්ද වසා නාය ගොස් තිබුනි.

මෙවැනි  පසුබිමක් තුල රංගොඩ කන්දේ  ඉහල ප්‍රදේශයේ තුරුවැල් සිඳ දැමීම දැවැන්ත පාරිසරික ගැටළු මෙන්ම ඉදිරියේදී නාය යාම් ඇති වීමටද හේතු විය හැකියයි අපගේ දැනීමයි.

ෆයිනස් ගස් හා ඇස්ටෝනියා ගස් පමණක් කැපීම සිදුවන බව කීවද  මෙම ගස් හෙලීමේදී වෙනත් එකදු විශාල ගසක් ඉතිරිවී නැති  මුඩු  බිමක් බව මේවන විට කපාහෙලන ලද ප්‍රදේශය පත්ව තිබෙනු දැකිය හැකිය.

එසේම රක්ෂිතය මුලුමනින්ම විනාශ කිරීම තුල වනයේ දිවිගෙවන වන සතුන්ටද අත් වනුයේ කනගාටුදායක ඉරණමකි.

send us a message

[contact-form-7 404 "Not Found"]